Saltar ao contido

Quenes somos

A nosa historia

Na nosa asesoría contable, laboral e financieira, xunto cos nosos servizos de administración de comunidades de veciños, ofrecemos solucións integrales e personalizadas para cubrir as necesidades e obxectivos financieiros dos nosos clientes.

Contamos cun equipo de profesionales altamente capacitados e especializados en diversas áreas, o que nos permite brindar un servizo de calidade en todos os ámbitos nos que operamos.

Na área contable e financieira, ofrecemos servizos de contabilidade, tributación, xestión financieira, orzamentaria e de inversións, así como a elaboración de plans de negocio e a identificación de fontes de financiamiento.

Na área laboral, brindamos asesoramento en materia de recursos humanos, dereito laboral e seguridade social, así como o cumprimento das obligacións fiscais e laborales.

E na área de administración de comunidades de veciños, encargámosnos da xestión integral da comunidade, dende a elaboración de orzamentos e a xestión de proveedores ata a organización de asembleas e o cumprimento das obrigas legais e fiscais.

En resumo, a nosa asesoría contable, laboral e financieira, xunto cos nosos servizos de administración de comunidades de veciños, buscan brindarlle aos nosos clientes un servizo completo e personalizado, enfocado en axudarlles a alcanzar os seus obxectivos financieiros e en garantir o benestar da súa comunidade.

Asesoría fiscal contable y laboral